www.notar-blansko.cz

Dědictví

Soud pověřuje notáře podle dědického rozvrhu, aby jako soudní komisař provedl úkony v dědickém řízení, tedy dědictví vyřídil včetně vydání usnesení, kterým se dědické řízení končí.

Pravidla dědění určuje Občanský zákoník. Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z obou těchto důvodů. Notář jako soudní komisař dává účastníkům dědického řízení potřebná poučení a vede je k uzavření dědické dohody, která je v souladu se zákonem.

Notářské služby

Kontakty

Adresa:Svitavská 1, 678 01 Blansko
Telefon:+420 516 41 49 30
Mobil:+420 604 20 97 67
Email:lmerinsky.notar@nkcr.cz

Pondělí:8.00 - 17.00
Úterý:8.00 - 15.00
Středa:8.00 - 17.00
Čtvrtek:8.00 - 15.30
Pátek:8.00 - 14.00

2012 © Notářská kancelář Blansko, Svitavská 1, Blansko, lmerinsky.notar@nkcr.cz
webdesign: www.jak.cz