www.notar-blansko.cz

Majetkové smlouvy manželů a snoubenců

Vše, co manželé nebo jeden z nich nabudou za trvání manželství, vyjma věcí získaných darem a děděním či věcí nabytých podle zvláštních právních předpisů, tvoří tzv. společné jmění manželů. Občanský zákoník dává manželům možnost, aby si zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů upravili, a to buď zúžili, nebo rozšířili.

Zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů lze zúžit nebo rozšířit o věci, majetková práva a závazky, které již v majetku manželů jsou, nebo o věci, majetková práva a závazky, které teprve v budoucnu nabudou. Oba tyto úkony lze rovněž vhodně kombinovat.

Smlouva o zúžení či rozšíření zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů musí být sepsána notářem.

Účelem uzavírání těchto smluv je zpravidla řešení situací, které mohou mít negativní dopad na majetkové vztahy v rodině, případně lze jejich pomocí minimalizovat rizika vyplývající z podnikání manžela. Jejich pomocí lze například předcházet nechtěnému dědění majetku potomkem jednoho z manželů, nebo předejít složitému vypořádání majetku po rozvodu manželství.

Tuto smlouvu mohou uzavřít rovněž snoubenci, kteří hodlají uzavřít sňatek, ohledně uspořádání svých majetkových poměrů do budoucna.

Notářské služby

Kontakty

Adresa:Svitavská 1, 678 01 Blansko
Telefon:+420 516 41 49 30
Mobil:+420 604 20 97 67
Email:lmerinsky.notar@nkcr.cz

Pondělí:8.00 - 17.00
Úterý:8.00 - 15.00
Středa:8.00 - 17.00
Čtvrtek:8.00 - 15.30
Pátek:8.00 - 14.00

2012 © Notářská kancelář Blansko, Svitavská 1, Blansko, lmerinsky.notar@nkcr.cz
webdesign: www.jak.cz