www.notar-blansko.cz

Notářské úschovy

Pokud prodáváte nebo kupujete nemovitost, může notář kromě sepsání kupní smlouvy převzít do notářské úschovy i kupní cenu, po povolení vkladu do katastru nemovitostí ji vyplatí prodávajícímu. Tím pro obě smluvní strany zajistí bezpečný průběh transakce. Současně z převzaté kupní ceny může jménem prodávajícího uhradit finančnímu úřadu daň z převodu nemovitostí, což má značný význam vzhledem k tomu, že nabyvatel nemovitosti za úhradu daně ručí a v případě, že by ji prodávající nezaplatil, může ji finanční úřad vymáhat na kupujícím. Notář Vám současně sestaví daňové přiznání a zastoupí Vás před finančním úřadem při řízení o vyměření daně z převodu nemovitostí.

Uvedenou službu lze využít i v případě převodu jiných věcí než nemovitých nebo v případě převodu majetkových práv. Konkrétně se může jednat o situaci při převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným; zde kupříkladu notář vydá úplatu za převod obchodního podílu převodci až poté, co bude nabyvatel zapsán v obchodním rejstříku.

Podmínky vydání kupní ceny notář se smluvními stranami sjedná v písemné formě tak, aby byla zajištěna jejich rovná práva.

Způsob provedení úschovy upravuje zákon č. 358/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů ( „zákon o notářích a jejich činnosti“ ) a jde o jednu ze služeb, jejímž poskytováním stát notáře pověřil. Notář je ze zákona pojištěn pro případná rizika a je zvláště v této oblasti důsledně kontrolován orgány Notářské komory ČR.

Notářské služby

Kontakty

Adresa:Svitavská 1, 678 01 Blansko
Telefon:+420 516 41 49 30
Mobil:+420 604 20 97 67
Email:lmerinsky.notar@nkcr.cz

Pondělí:8.00 - 17.00
Úterý:8.00 - 15.00
Středa:8.00 - 17.00
Čtvrtek:8.00 - 15.30
Pátek:8.00 - 14.00

2012 © Notářská kancelář Blansko, Svitavská 1, Blansko, lmerinsky.notar@nkcr.cz
webdesign: www.jak.cz