www.notar-blansko.cz

Notářský zápis jako podklad pro exekuci

Patrně nejefektivnějším způsobem, jak si může věřitel zajistit vrácení půjčených peněz, je dohoda uzavřená mezi věřitelem a dlužníkem formou notářského zápisu. V této dohodě dlužník svolí, aby proti němu byl podán návrh na exekuci, nesplatí-li dluh včas a řádně. Dohoda může být uzavřena jak při uzavření smlouvy o půjčce nebo úvěru, tak i po uzavření těchto smluv, přičemž lépe je uzavřít již při uzavření smlouvy o půjčce nebo úvěru.

Výhodou dohod se svolením k vykonatelnosti je to, že v případě nesplacení půjčky odpadá zdlouhavé soudní řízení. Dohoda sepsaná notářským zápisem nahrazuje rozsudek soudu. Věřitel tak může dohodu se svolením k vykonatelnosti předložit přímo exekutorovi. Tím se podstatně zkracuje doba, během níž se lze domoci vymožení splatného dluhu.

Notářské služby

Kontakty

Adresa:Svitavská 1, 678 01 Blansko
Telefon:+420 516 41 49 30
Mobil:+420 604 20 97 67
Email:lmerinsky.notar@nkcr.cz

Pondělí:8.00 - 17.00
Úterý:8.00 - 15.00
Středa:8.00 - 17.00
Čtvrtek:8.00 - 15.30
Pátek:8.00 - 14.00

2012 © Notářská kancelář Blansko, Svitavská 1, Blansko, lmerinsky.notar@nkcr.cz
webdesign: www.jak.cz