www.notar-blansko.cz

Obchodní společnosti, družstva a společenství vlastníků bytových jednotek

Notář hraje nezastupitelnou roli v oblasti obchodního práva. Při založení společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti zákon vyžaduje sepsání zakladatelských dokumentů formou notářského zápisu. Stejně tak založení družstva musí být osvědčeno notářským zápisem. Forma notářského zápisu je dále vyžadována při osvědčení zásadních změn zakladatelských dokumentů těchto právnických osob, k nimž dochází na valných hromadách či členských schůzích, při rozhodování představenstva akciové společnosti nebo jediného společníka, při rozhodování o zrušení či přeměně těchto právnických osob, stejně jako v dalších případech, které stanoví Obchodní zákoník a související předpisy. O tom, zda je k tomu kterému právnímu jednání vyžadována přítomnost notáře, se zástupce statutárního orgánu společnosti nebo družstva může u notáře předem informovat.

Notář poskytne společnosti na její žádost právní pomoc ve věcech obchodního rejstříku, pokud jde o zápis vzniku, změn či zániku právnických osob, a sepisuje příslušná podání a listiny s tímto související.

Notář ze zákona osvědčuje průběh prvé schůze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek, na níž schůze shromáždění vlastníků volí orgány společenství a schvaluje stanovy.

Notářské služby

Kontakty

Adresa:Svitavská 1, 678 01 Blansko
Telefon:+420 516 41 49 30
Mobil:+420 604 20 97 67
Email:lmerinsky.notar@nkcr.cz

Pondělí:8.00 - 17.00
Úterý:8.00 - 15.00
Středa:8.00 - 17.00
Čtvrtek:8.00 - 15.30
Pátek:8.00 - 14.00

2012 © Notářská kancelář Blansko, Svitavská 1, Blansko, lmerinsky.notar@nkcr.cz
webdesign: www.jak.cz