www.notar-blansko.cz

Převody nemovitostí

Notář jako odborník v oblasti převodu nemovitostí sepíše smlouvu kupní, darovací či směnnou, smlouvu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem nebo smlouvu o rozdělení domu na bytové jednotky. V souvislosti s těmito smlouvami může sepsat smlouvu o věcném břemeni, která spočívá například v zajištění bydlení v darovaném domě ve prospěch dárců, ale i jiná věcná břemena, napříkald věcné břemeno přístupu po pozemku. Činí tak formou notářského zápisu, který lze vždy použít jako jednoznačný důkaz o pravdivosti údajů tam uvedených.

Notář má přímý vstup do katastru nemovitostí, takže se přesvědčí o stavu zápisu vlastnictví a vyhotoví výpis z katastru nemovitostí.

Notář jako ze zákona nestranná osoba poučí účastníky smlouvy před uzavřením smlouvy o jejich právech a povinnostech a případných daňových důsledcích převodu nemovitostí. Může do své úschovy přijmout kupní cenu, zajistí vklad příslušných práv do katastru nemovitostí, zastoupí klienty před finančním úřadem při řízení o vyměření daně při kupní smlouvě a provede bezpečnou výplatu kupní ceny prodávajícímu.

Notářské služby

Kontakty

Adresa:Svitavská 1, 678 01 Blansko
Telefon:+420 516 41 49 30
Mobil:+420 604 20 97 67
Email:lmerinsky.notar@nkcr.cz

Pondělí:8.00 - 17.00
Úterý:8.00 - 15.00
Středa:8.00 - 17.00
Čtvrtek:8.00 - 15.30
Pátek:8.00 - 14.00

2012 © Notářská kancelář Blansko, Svitavská 1, Blansko, lmerinsky.notar@nkcr.cz
webdesign: www.jak.cz