www.notar-blansko.cz

Výmaz starých zástavních práv přenesených z pozemkových knih

S účinností od 1. ledna 2012 je notář oprávněn sepsat ohlášení vlastníka nemovitostí, na jehož základě katastrální úřad provede výmaz zástavních práv, která byla do katastru nemovitostí přenesena z bývalých pozemkových knih. Tímto vlastník uvede do souladu stav zápisů na svém listě vlastnictví se skutečným stavem. V praxi rovněž nastávají situace, kdy peněžní ústav, jemuž ručíte svou nemovitostí za poskytnutou hypotéku, žádá, aby list vlastnictví byl prost těchto právních závad.

Notářské služby

Kontakty

Adresa:Svitavská 1, 678 01 Blansko
Telefon:+420 516 41 49 30
Mobil:+420 604 20 97 67
Email:lmerinsky.notar@nkcr.cz

Pondělí:8.00 - 17.00
Úterý:8.00 - 15.00
Středa:8.00 - 17.00
Čtvrtek:8.00 - 15.30
Pátek:8.00 - 14.00

2012 © Notářská kancelář Blansko, Svitavská 1, Blansko, lmerinsky.notar@nkcr.cz
webdesign: www.jak.cz