www.notar-blansko.cz

Zástavní smlouvy a rejstřík zástav

Chcete-li si zajistit svoji pohledávku vůči dlužníku, můžete s ním uzavřít smlouvu, kterou Vám dlužník přenechá do zástavy nemovitost, věc movitou nebo majetkové právo. V případě nesplácení dluhu pak můžete zákonem povolenými způsoby dosáhnout zpeněžení předmětu zástavy, a tím realizace své pohledávky.

Zvláštní úpravě v této oblasti podléhají nemovitosti, které se neevidují v katastru nemovitostí, dále věci hromadné, soubor věcí nebo movité věci, které při uzavření zástavní smlouvy nebudou předány k držení věřiteli ( např. dlužník dává do zástavy automobil, který bude i nadále užívat ). K platnosti takových zástavních smluv je třeba, aby byly pořízeny formou notářského zápisu, a zástavní právo vznikne až zápisem do rejstříku zástav Notářské komory České republiky. U kteréhokoliv notáře pak lze zjistit, zda věc není zastavena ve prospěch třetí osoby, a zvážit tak důsledky její koupě.

Notářské služby

Kontakty

Adresa:Svitavská 1, 678 01 Blansko
Telefon:+420 516 41 49 30
Mobil:+420 604 20 97 67
Email:lmerinsky.notar@nkcr.cz

Pondělí:8.00 - 17.00
Úterý:8.00 - 15.00
Středa:8.00 - 17.00
Čtvrtek:8.00 - 15.30
Pátek:8.00 - 14.00

2012 © Notářská kancelář Blansko, Svitavská 1, Blansko, lmerinsky.notar@nkcr.cz
webdesign: www.jak.cz