Převody nemovitostí

» Notář jako odborník v oblasti převodu nemovitostí sepíše smlouvu kupní, darovací či směnnou, smlouvu o zrušení a vypořádání… více informací »

Majetkové smlouvy manželů a snoubenců

» Vše, co manželé nebo jeden z nich nabudou za trvání manželství, vyjma věcí získaných darem a děděním či věcí nabytých podle zvláštních právních předpisů… více informací »

Obchodní společnosti

» Notář hraje nezastupitelnou roli v oblasti obchodního práva. Při založení společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti zákon vyžaduje sepsání… více informací »

Notářské úschovy

» Notář jako odborník v oblasti převodu nemovitostí sepíše smlouvu kupní, darovací či směnnou, smlouvu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictv… více informací »

Dědictví

» Soud pověřuje notáře podle dědického rozvrhu, aby jako soudní komisař provedl úkony v dědickém řízení, tedy dědictví vyřídil včetně vydání usnesen… více informací »

Převody nemovitostí

» Notář jako odborník v oblasti převodu nemovitostí sepíše smlouvu kupní, darovací či směnnou, smlouvu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví… více informací »

Ověřování a osvědčování

» Notář provádí ověření pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie listiny s jejím originálem. Při ověření pravosti podpisu musí být přítomna osoba… více informací »

Služby CzechPoint

» Notář je zapojen v systému CzechPoint a vydává úředně ověřené výpisy z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku… více informací »