Notář je zapojen v systému CzechPoint a vydává úředně ověřené výpisy z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z insolvenčního rejstříku, výpisy z bodového hodnocení z Centrálního registru řidičů.

Aktuální ceník notářských služeb naleznete na www.nkcr.cz