Pokud prodáváte nebo kupujete nemovitost, může notář kromě sepsání kupní smlouvy převzít do notářské úschovy i kupní cenu, po povolení vkladu do katastru nemovitostí ji vyplatí prodávajícímu. Tím pro obě smluvní strany zajistí bezpečný průběh transakce.

Uvedenou službu lze využít i v případě převodu jiných věcí než nemovitých nebo v případě převodu majetkových práv. Konkrétně se může jednat o situaci při převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným; zde kupříkladu notář vydá úplatu za převod obchodního podílu převodci až poté, co bude nabyvatel zapsán v obchodním rejstříku.

Podmínky vydání kupní ceny notář se smluvními stranami sjedná v písemné formě tak, aby byla zajištěna jejich rovná práva.

Způsob provedení úschovy upravuje zákon č. 358/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů ( „zákon o notářích a jejich činnosti“ ) a jde o jednu ze služeb, jejímž poskytováním stát notáře pověřil. Notář je ze zákona pojištěn pro případná rizika a je zvláště v této oblasti důsledně kontrolován orgány Notářské komory ČR.

Aktuální ceník notářských služeb naleznete na www.nkcr.cz