Vše, co manželé nebo jeden z nich nabudou za trvání manželství, vyjma věcí získaných darem a děděním či věcí nabytých podle zvláštních právních předpisů, tvoří tzv. společné jmění manželů. Občanský zákoník dává manželům možnost, aby si zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů upravili, a to buď zúžili, nebo rozšířili.

Zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů lze zúžit nebo rozšířit o věci, majetková práva a závazky, které již v majetku manželů jsou, nebo o věci, majetková práva a závazky, které teprve v budoucnu nabudou. Oba tyto úkony lze rovněž vhodně kombinovat.

Smlouva o zúžení či rozšíření zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů musí být sepsána notářem.

Účelem uzavírání těchto smluv je zpravidla řešení situací, které mohou mít negativní dopad na majetkové vztahy v rodině, případně lze jejich pomocí minimalizovat rizika vyplývající z podnikání manžela. Jejich pomocí lze například předcházet nechtěnému dědění majetku potomkem jednoho z manželů, nebo předejít složitému vypořádání majetku po rozvodu manželství.

Tuto smlouvu mohou uzavřít rovněž snoubenci, kteří hodlají uzavřít sňatek, ohledně uspořádání svých majetkových poměrů do budoucna.

Aktuální ceník notářských služeb naleznete na www.nkcr.cz