Soud pověřuje notáře podle dědického rozvrhu, aby jako soudní komisař provedl úkony v dědickém řízení, tedy dědictví vyřídil včetně vydání usnesení, kterým se dědické řízení končí.

Pravidla dědění určuje Občanský zákoník. Dědí se ze zákona, ze závěti, z dědické smlouvy nebo ze všech těchto důvodů. Notář jako soudní komisař dává účastníkům dědického řízení potřebná poučení a vede je k uzavření dědické dohody, která je v souladu se zákonem.

Aktuální ceník notářských služeb naleznete na www.nkcr.cz